Coffee?

Už máte účet?   Prihlásiť

SMS
E-mail

Ako pracuje VitalFox?

Elegantne. Bezpečne. Autonómne. Stačí pár krokov a môžete naplno využívať všetky výhody VitalFox-u.

Jednoduché na použitie, zvládne to každý.

Už pri vývoji veterinárneho softvéru VitalFox sme dbali na to, aby bol užívateľsky jednoduchý a zároveň boli dáta chránené.
Jednoducho ani menej zdatný užívateľ nemôže nič pokaziť.

Zaregistrujte sa a zvoľte si balíček (registrácia)
Bezplatná registrácia

Po dobití kreditu je Váš balíček aktivovaný. Môžete nás tiež kontaktovať pre získanie skúšobného balíčka. V zozname balíčkov nájdete bežne podporovaný veterinárny softvér, pre všetky ostatné typy je možné službu prispôsobiť (i pre špeciálne vyvinuté druhy).

Zvoľte si preferované zobrazenie a texty SMS správ a emailov

Nastavte si podľa vlastného gusta presne také zobrazenie a chovanie SMS správ a e-mailov, ktoré preferujete.

Nainštalujte si program VitalFox (stiahnuť) a nastavte údaje
pre spojenie s Vašim veterinárnym softvérom

VitalFox nikdy nepracuje priamo s údajmi, ktoré používa Váš veterinárny softvér. Nemôže tak prísť k softvérovým konfliktom a originálne dáta sú tak prirodzene chránené. Samotná inštalácia je otázka niekoľkých kliknutí a stačí ju spraviť na jednom počítači.

Zadajte prístupový kľúč a reťazec do softvéru VitalFox

Prístupové údaje poznáte iba Vy.
Sú unikátne a ukážu sa Vám po prihlásení sa do služby VitalFox - Nastavenia - Programové loginy (prepíšte ich alebo skopírujte CTRL+C)

Hotovo! Gratulujeme, od tejto chvíle využívate službu VitalFox,
s ktorou ste spravili opäť niečo viac pre svojich klientov.

Ak potrebujete niečo skonzultovať, poradiť sa, alebo máte námet na vylepšenie, prosím, kontaktujte nás.

Omrvinky z fungovania služby, alebo keď sa mi vynárajú otázky...


» Je lepšie zaznamenávať v mojom veterinárnom softvéri pre manažment praxe telefónne čísla mojich klientov v medzinárodnom formáte napr. +421 alebo bez medzinárodnej predvoľby?

Mobilné čísla Vašich klientov môžete uvádzať v hociktorom formáte, t.j. s i bez znaku medzinárodnej predvoľby. VitalFox automaticky rozpozná čísla v medzinárodnom formáte začínajúce s + alebo 00 a smerovým číslom krajiny. Taktiež sú rozpoznané čísla, ktoré nemajú na začiatku smerové číslo krajiny, v takomto prípade doporučujeme nastaviť v nastaveniach správ vo Vašom konte automatické pridávanie predvoľby krajiny k číslam, ktoré ju neobsahujú. V prípade, že ste nenašli Vašu krajinu medzi možnosťami, radi Vám ju tam pridáme.

» Čo sa stane ak mám väčšinu klientov v mojej databáze bez medzinárodného smerového čísla krajiny a niektorých so smerovým číslom?

VitalFox automaticky rozpozná klientov, pri ktorých máte smerové číslo krajiny v medzinárodnom formáte začínajúce s + alebo 00. Tým klientom, ktorých máte bez smerového čísla krajiny VitalFox automaticky pridá Vami navolenú predvoľbu krajiny podľa nastavení SMS správ vo Vašom konte. Doporučujeme zapnutie automatického pridávania predvoľby.

» Môžem mať v údajoch o klientovi v mojom veterinárnom softvéri viac telefónnych čísiel? Kam mu potom príde správa?

Áno, možete mať kľudne niekoľko čísiel pri jednom klientovi, keďže v dnešnej dobe sa nezriedka stáva, že jeden človek má viac mobilných telefónov. Čísla je vhodné oddeľovať čiarkou alebo bodkočiarkou. VitalFox automaticky rozpozná telefónne čísla a odfiltruje všetky naviac uvedené znaky (napr. ak máte textovú poznámku pri čísle). Následne je odoslaná SMS správa na to číslo, ktoré je prvé v rade, pretože práve ono sa pokladá za to najdôležitejšie.

» Vakcinujem s rôznymi vakcínami, čo teraz?

Používanie rôznych vakcín s rôznymi dobami revakcinácie je úplnou samozrejmosťou. Každý veterinárny softvér na manažment veterinárnej praxe dovoľuje nastaviť pre rôzne vakcíny rôzny počet dní, za ktoré treba vakcináciu zopakovať. VitalFox sa riadi nastaveniami Vášho veterinárneho softvéru a podľa toho spracováva udalosti. Práve z tohto dôvodu Vám doporučujeme, aby ste si správne nastavili počty dní potrebných na revakcináciu podľa Vami používaných vakcín a vakcinačných schém.

» Nešťastná udalosť nastala, zvieratko uhynulo. Čo teraz?

Majitelia reagujú veľmi citlivo na takéto nešťastné udalosti. Nič by nebolo horšie, ako keby za pár dní po úhyne zvieratka by majiteľ obdržal správu o revakcinácii... VitalFox myslí i na to, preto pri takýchto udalostiach je vhodné poznačiť pri zvieratku dátum úmrtia, alebo ho označiť ako vyradené (platí pre VetSoftware a WinVet). Pre softvér Ordinácia stačí na karte zvieratka pridať za jeho meno znak + (plus). Takýmto klientom nebude odoslaná správa. Pre viac informácii k Vášmu softvéru si pozrite časť Podporovaný softvér.

» Jeden z mojich klientov (majiteľ pacienta) si nepraje, aby sme ho informovali správami o blížiacom sa očkovaní. Ako mám postupovať?

Podľa typu Vášho veterinárneho softvéru stačí zafajknúť možnosť pri vakcinácii „Nezaraďovať do plánu vakcinácii“ (pre VetSoftware) alebo odznačiť políčko „Aktívny“ (pre WinVet) pri naplánovaných vakcináciach konkrétneho pacienta. Pre softvér Ordinácia jednoducho nepoznačte na karte pacienta termín nasledujúcej vakcinácie. V ďalších veterinárnych softvéroch hľadajte podobné označenia, alebo nás kontaktujte. Pozrite si i Podporovaný softvér.

» Majiteľ prišiel na očkovanie ešte skôr, ako by mu bola poslaná správa. Musím niečo spraviť?

Pokiaľ majiteľ zvieratka prišiel k Vám do ambulancie ešte skôr, ako by mu bola odoslaná správa o blížiacom sa termíne revakcinácie, bolo by zbytočné a mätúce, keby mu v priebehu niekoľkých nasledujúcich dní prišla znovu správa, aby prišiel na revakcináciu ešte raz. Predpokladajme, že nechcete majiteľa zbytočne kvôli pár dňom preháňať a posielať ho teraz domov so slovami, že „dnes nebudeme vakcinovať, lebo Vás to čaká až o pár dní“. Kľudne zvieratko zavakcinujte už dnes a následne iba označte pôvodný termín revakcinácie (ten, čo by mal nastať až o niekoľko dní) ako vybavený, t.j. podľa typu Vášho veterinárneho softvéru stačí zafajknúť možnosť pri vakcinácii „Nezaraďovať do plánu vakcinácii“ (pre VetSoftware) alebo odznačiť políčko „Aktívny“ (pre WinVet) pri naplánovaných vakcináciach konkrétneho pacienta.

» Je možné vidieť správu tak, ako sa zobrazí klientovi, ale ešte pred jej odoslaním?

Áno, v nastaveniach správ vo Vašom online konte kliknite na „Náhľad správy“ a uvidíte ju tak, ako bude odoslaná Vášmu klientovi.

» Ako viem, že mám všetko pripravené na použitie?

Zabudovali sme pomocníka pripravenosti na správne využívanie služby priamo do administračného rozhrania. Ak nie je niektorý krok správne nastavený, VitalFox Vás o tom prehľadne informuje.

» Prečo je dobré využívať personalizáciu?

Pomocou personalizácie správ bude majiteľ zvieratka oslovený jeho vlastným menom. Tiež oslovíme menom i zvieratko. Ak má teda majiteľ viac zvieratiek, hneď zo správy mu je jasné, ktoré jeho zvieratko čaká očkovanie alebo iná udalosť. Oslovovanie menom Vám dá výhodu sprívetivenia správ, ktoré sa tak stávajú omnoho osobnejšie. Majitelia takéto správy veľmi oceňujú.

» Koľko dní vopred sa posielajú informačné SMS a emaily?

Interval informovania majiteľa o blížiacom sa očkovaní si môžete nastaviť priamo vo Vašej lokálnej aplikácii VitalFox na Vašom počítači. Štandardne sú majitelia informovaní 14 dní vopred (pre bežné vakcnácie), ale môžete si tento interval zmeniť. Pre krátkodobé revakcinácie, t.j. také, ktoré majú periódu revakcinácie kratšiu - napr. 1 mesiac, si viete nastaviť kľudne i kratší interval. Ktoré vakcinácie budú brané ako tie „krátkodobé“ si tiež nastavíte v lokálnej aplikácii. Napríklad ak by ste chceli, aby sa nastavenie krátkodobých vakcinácii aplikovalo na všetky revakcinácie s opakovaním po 1 mesiaci, stačí zadať do nastavenia 30 dní. Pre krátkodobé revakcinácie si môžete nastaviť i interval informovania majiteľa kratší, t.j. povedzme 3 dni pred plánovaným termínom.
Tieto nastavenia Vám umožnia ponechať povedzme 14 dňový interval pre bežné vakcinácie (napr. s revakcináciou po roku, dvoch, troch) a pre krátkodobé vakcinácie nastaviť povedzme 3 dňový interval.
Počet dní pre pripomínanie dátumov odčervenia si môžete štandardne nastaviť priamo v softvéri VitalFox a Vaši klienti budú upozornení daný počet dní pred dátumom, kedy má byť zvieratko odčervené.
Pre udalosti z kalendára (schôdzky, operácie, návštevy, konzultácie, atď) budú odoslané správy toľko dní vopred, koľko si nastavíte priamo v softvéri VitalFox, t.j. môžu byť poslané v deň udalosti, alebo hocikoľko dní vopred, s prihliadnutím na nastavenie času rozposielania správ podľa dennej doby (vo všeobecných nastaveniach správ „SMS posielať v čase“).

» Koľkokrát denne VitalFox kontroluje, či sa vyskytol nový záznam na revakcináciu alebo v diáry?

Štandardne lokálna aplikácia VitalFox, ktorá beží na Vašom počítači kontroluje tieto udalosti vždy pri zmene dňa. Pokiaľ máte počítač pustený stále, udeje sa to po polnoci, pokiaľ si svoj počítač vypínate, spraví to hneď po jeho zapnutí.

» Koľko hodín pred schôdzkou (operáciou, návštevou,...) z diára je odoslaná SMS správa?

Pre daný deň sa správy pre tieto udalosti rozpošlú podľa nastavenia časového posielania správ - „Všeobecné nastavenie SMS správ“ nastavenie „SMS posielať v čase“.
To znamená, že keď si nastavíte posielanie SMS správ medzi 8:00 až 19:00, tak hneď o 8:00 sú zaradené na odoslanie správy pre udalosti z kalendára.

» Čo sa stane, ak pri práci lokálneho programu na mojom počítači nastane nepredvídateľná udalosť?

Lokálna aplikácia VitalFox, ktorú máte spustenú na svojom počítači, Vás pri zistení jej neštandardného behu bude informovať vystúpením do popredia nad všetky ostatné okná a rozblikaním ikonky vedľa systémových hodiniek. V programovom okne sa tiež zobrazí hlásenie s informáciou, aký problém nastal. Pokiaľ by ste si s niečím nevedeli poradiť, naša podpora je Vám k dispozícii.

» Ako si zakúpim kredit?

Po prihlásení sa do Vášho online konta kliknite na záložku „Kredit“ -> „Dobitie kreditu“.

» Ako sa dá previesť platba za službu?

Momentálne je možné realizovať platbu bankovým prevodom na jeden z našich účtov. Pre klientov zo Slovenska a pre medzinárodné platby (okrem ČR) je k dispozícii slovenský bankový účet. Klienti z Českej republiky môžu platby zasielať na náš český účet vedený v ČR.

» Môj veterinárny softvér sa nenachádza medzi Vami uvedenými podporovanými programami. Čo teraz?

Táto situácie nie je problém. Prosím, skontaktujte sa s nami a prispôsobíme Vám našu službu presne podľa Vašich potrieb a možností Vami využívaného zákazkovo vyrobeného softvéru pre manažment Vašej praxe.

» Moja otázka tu nie je zodpovedaná...

Uf, to je teda nepríjemné. Radi Vám zodpovieme všetky Vaše otázky. Prosím, kontaktujte nás.

Bezplatná registrácia

Bezodná studnica informácií Vás čaká i v časti Články & Pikošky, naši priatelia majú najčerstvejšie novinky vždy po ruke, nič Vám neunikne pri počúvaní nášho štebotu, a to najpodstatnejšie v najjednoduchšej forme si môžete vždy odobrať cez rss.

Naši klienti majú vždy nárok na niečo viac


FoxMonitor
Chcem využívať VitalFox ihneďKúpiť VitalFox
Podeľte sa o Váš názor na VitalFoxvyjadrím názor,
poviem, čo vylepšiť...
Chcem Zadarmo dostávať tipy a triky pre moju kliniku


 
 
Začnite využívať VitalFox už dnes a doprajte svojim klientom výnimočný komfort a lepšie služby, ktoré im poskytnete iba Vy.
Bezplatná registrácia